COBIT Forums and Information

.: THE CONTROLIT USER GROUP - Dedicated to Supporting COBIT Users:.
   The Independent Support Group for IT Governance and COBIT
   Welcome Guest! Click here to Create A Free Account. March 10, 2014  
 .:Modules
· Trang chủ
· FAQ
· Feedback
· Forums
· Recommend Us
· Search
· Statistics
· Submit News
· Surveys
· Top 10
· Topics
· Web Links
· Your Account


 .:Who's Online
Hiện tại có 100 khách và 4 thành viên đang online.

Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây


 .:COBIT Trademark
COBIT is a trademark of the Information Systems Audit and Control Association and the IT Governance Institute.

ISACA/ITGI does not endorse, approve or sponsor any activities identified on this web site, nor is ISACA/ITGI affiliated in any manner with this web site, the activites hereunder, or the ControlIT User Group.


 .:Search
 .:Security Resources
ISACA
BS7799
Security Policies


 .:Page Views
Chúng tôi đã nhận
16102402
lượt xem từ Sept 2004

[ Liên kết chính | Thêm liên kết | Mới | Phổ biến | Đánh giá cao | Ngẫu nhiên ]

Thêm liên kết mới


Bạn không phải là 1 thành viên đã đăng kí hoặc bạn đã thoát ra ngoài.
Nếu bạn đã đăng kí, bạn có thể thêm liên kết ở đây.

Đăng kí thành viên rất nhanh chóng và dễ dàng.
Tại sao cần phải đăng kí để có thể truy nhập vào thành phần nào đó?
Để chúng tôi có thể phục vụ bạn những nội dung có chất lượng cao nhất,
mỗi phần được xem riêng và được chấp thuận bởi ban quản trị.
Chúng tôi hi vọng cung cấp chỉ những thông tin có giá trị.

Đăng kí thành viên
 .:COBIT Survey
How long have you been following or using the COBIT approach?

I'm totally new to it
Less than a month
1-6 months
6-12 months
1-2 years
More than 2 yearsKết quả
Tất cả cuộc thăm dò

Số phiếu 2421


 .:The CobiT Forum
 COBIT DRP guidlines
 Does anyone know a site to place jobs?
 Cobit Benchmark score for Telecommunication Industry
 Desktop Services - move, add, change
 IT Audit Management

COBIT Forums and Information Forums .:Login
Biệt danh

Mật khẩu

Chưa có tài khoản? Bạn có thể tạo 1 cái. Sau khi đăng kí, bạn có thể thay đổi giao diện, định dạng và gửi lời bình với biệt danh của bạn.


 .:Languages
Chọn ngôn ngữ dao diện:
 

COBIT trademark of ISACA. Logos & trademarks property of respective owners. Comments property posters. Site 2006 The ControlIT User Group.
Software copyrighted 2005, and is free under GNU and GPL licence. Noc 5/2006
 
How to make money online